Redovisa tilläggsbelopp för grundskolan

Här redovisar du som företräder en fristående grundskola beviljade tilläggsbelopp.

Information och regler

Redovisning för beviljat tilläggsbelopp måste ha kommit in för att en eventuell fortsatt ansökan ska behandlas.

Ansök om tilläggsbelopp för grundskolan

Så här gör du

Redovisa på blanketten hur tilläggsbeloppet har använts, hur elevens skolsituation har påverkats samt vilka övriga stödinsatser skolan har avsatt. Du kan ladda ner blanketten på datorn och fylla i digitalt innan du skriver ut den och skickar in.

Redovisning av tilläggsbelopp i grundskolan

Skicka in blanketten tillsammans med betygsutdrag och en sammanställning över elevens frånvaro till grundskoleförvaltningen.

Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21
Göteborg

E-post: grundskola@grundskola.goteborg.se