Tilläggsbelopp

Ansök om tilläggsbelopp

Här kan du som företräder en fristående grundskola ansöka om tilläggsbelopp för elev som har omfattande behov av särskilt stöd.

Redovisa tilläggsbelopp

Här redovisar du som företräder en fristående grundskola beviljade tilläggsbelopp.