Skolplikt, utomlandsvistelse och stöd vid ledighetsansökan för fristående skolor