Rutiner för fristående skolor

Här finns länkar till rutiner och instruktioner som gäller fristående skolor.

De flesta länkar leder direkt till styrande dokument på intranätet för grundskoleförvaltningen.

Instruktion för skolbyte som även innebär byte av skolhuvudman.