Kulturutbud för fristående skolor

Som lärare i en fristående skola kan du boka många olika kulturaktiviteter för dina elever via Göteborgs Stad.

På sidan Barn- och ungdomskultur under rubriken "För lärare" hittar du mer information om stadens kulturutbud för skolor.” 

Här hittar du sidorna för barn och ungdomskultur.