Insyn i fristående grundskolor

Så här jobbar Göteborgs Stad med insyn i fristående grundskolors verksamhet.

Göteborgs Stads funktion för insyn i fristående grundskolor finns på grundskoleförvaltningen. Insynen gör det möjligt att en tydlig struktur och kommunikation mellan kommunen och de fristående grundskolorna i Göteborg. 

Insynen ger grundskoleförvaltningen möjlighet att hålla sig informerad om fristående skolors planering och eventuella förändringar i verksamheten, till exempel ökning eller minskning av antalet skolplatser. Detta är viktigt eftersom Göteborgs Stad har ansvar för att se till helheten och arbeta övergripande med planering, utvärdering och utveckling av skolan.

Kommunen har också ansvar som hemkommun. Det innebär ett ansvar för alla elevers skolgång, oavsett om eleverna går i fristående eller kommunala skolor. Ansvaret som hemkommun förutsätter ett gott samarbete med stadens fristående skolor. I det samarbetet gör vi besök på enskilda skolor och har gemensamma informationsmöten.

Insyn är inte samma sak som tillsyn

Kommunens rätt till insyn regleras i Skollagen 2010:800 och ska inte förväxlas med tillsyn av skolorna som Skolinspektionen ansvarar för. Inom ramen för insyn har kommunen ingen rätt att göra påpekanden för skolan eller kräva att den ska ändra något i verksamheten. Du kan läsa mer om Skolinspektionen och deras verksamhet här.