Fristående grundskola

Fristående skolor ska meddela omfattande frånvaro till grundskoleförvaltningen. Du som representerar en fristående skola hittar blankett för det här.

Så här jobbar Göteborgs Stad med insyn i fristående grundskolors verksamhet.

I Göteborgs Stad fördelar vi pengarna till skolorna genom en så kallad resursfördelningsmodell. Här kan du läsa mer om vilka regler som ligger till grund för fördelningen. Observera att den här informationen vänder sig till enskilda huvudmän i grundskolor (fristående grundskolor).

Här hittar du blanketter som ska användas i olika sammanhang för rapportering och återkoppling till grundskoleförvaltningen.

Som lärare i en fristående skola kan du boka många olika kulturaktiviteter för dina elever via Göteborgs Stad.

Här finns länkar till rutiner och instruktioner som gäller fristående skolor.

Här berättar vi om fristående grundskola, om nyheter och annat aktuellt.

Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg. Försäkringen gäller från 0 till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasiet.