Fristående grundskola

Anmäl elevs omfattande frånvaro i fristående skola

Fristående skolor ska meddela omfattande frånvaro till grundskoleförvaltningen. Du som representerar en fristående skola hittar blankett för det här.

Insyn i fristående grundskolor

Så här jobbar Göteborgs Stad med insyn i fristående grundskolors verksamhet.

Resursfördelning fristående grundskola

I Göteborgs Stad fördelar vi pengarna till skolorna genom en så kallad resursfördelningsmodell. Här kan du läsa mer om vilka regler som ligger till grund för fördelningen. Observera att den här informationen vänder sig till enskilda huvudmän i grundskolor (fristående grundskolor).

Blanketter för fristående skolor

Här hittar du blanketter som ska användas i olika sammanhang för rapportering och återkoppling till grundskoleförvaltningen.

Kulturutbud för fristående skolor

Som lärare i en fristående skola kan du boka många olika kulturaktiviteter för dina elever via Göteborgs Stad.

Rutiner för fristående skolor

Här finns länkar till rutiner och instruktioner som gäller fristående skolor.

Barn- och elevförsäkringar

Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg. Försäkringen gäller från 0 till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasiet.

Skolplikt, utomlandsvistelse och stöd vid ledighetsansökan

Den här sidan innehåller information till fristående skolor i Göteborgs Stad om skolplikt, ledighetsansökan och utlandsvistelse. Informationen består av anvisningar och blanketter.