Redovisa tilläggsbelopp inom barnomsorgen

Här redovisar du som företräder fristående förskola och pedagogisk omsorg beviljade tilläggsbelopp.

Information och regler

Redovisning för beviljat tilläggsbelopp måste ha kommit in för att en eventuell fortsatt ansökan ska behandlas.

Läs om hur du ansöker om tilläggsbelopp här: Ansök om tilläggsbelopp

Uppföljning när barn slutar

Förskolan ska meddela förskoleförvaltningen om barnet slutar i verksamheten eller flyttar, eftersom rätten till tilläggsbelopp då upphör. En sista uppföljning ska göras efter periodens slut. Om tilläggsbeloppet inte nyttjas ska förskolan inte fakturera. Beviljad ersättning som inte har nyttjats kommer att krävas tillbaka. Vid uppföljningen ska du bifoga ekonomisk redovisning av beviljat belopp där det står vad tilläggsbeloppet har använts till.

Uppföljning vid ny ansökan

Verksamheter som beviljats tilläggsbelopp tidigare termin ska lämna in en uppföljning. Uppföljningen ska beskriva genomförda insatser och vilka effekter insatserna har haft för att tillgodose barnets stödbehov. Om ett barn är i fortsatt behov av omfattande stöd ska uppföljningen lämnas in tillsammans med en ny ansökan om tilläggsbelopp samt en ny handlingsplan för den nya terminen. Dessutom ska du bifoga ekonomisk redovisning av beviljat belopp där det står vad tilläggsbeloppet har använts till.

Så här gör du

Redovisningen av tilläggsbeloppet ska beskriva genomförda insatser och vilka effekter insatserna haft för att tillgodose barnets stödbehov.

Uppföljning av tilläggsbelopp

Om du först laddar ner ansökan till din dator, kan du fylla i den digitalt.

Uppföljningen ska skickas till:

Förskoleförvaltningen
​Tilläggsbelopp
Box 1116
​405 23 Göteborg

Skicka in uppföljningen tillsammans med en sammanställning över barnets närvaro på förskolan.

Observera att du måste skicka in uppföljning för beviljat tilläggsbelopp, närvaroredovisning och ekonomisk redovisning för att en eventuell fortsatt ansökan om tilläggsbelopp ska behandlas.

Vid frågor kontakta förskoleförvaltningen på forskola@forskola.goteborg.se.