Ansök om att starta fristående barnomsorg

Om du vill starta fristående förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) eller friliggande fritidshem måste verksamheten följa reglerna i skollagen för att bli godkänd och få rätt till bidrag.

Det här kan du starta och ansöka om hos kommunen

  • fristående förskola
  • annan fristående pedagogisk omsorg, exempelvis familjedaghem och flerfamiljsystem
  • friliggande fritidshem

Det finns andra regler och tillstånd du behöver tänka på. Du hittar dem på Starta barnomsorg och skola steg för steg.

Information och regler

Så här gör du

För att ansöka om ett godkännande av fristående förskola och friliggande fritidshem fyller du i och skickar in nedanstående ansökningsblankett. Du kan behöva senaste versionen av Adobe Reader.

Ansökan om godkännande för fristående förskola

Ägar- och ledningsprövning vid ansökan om godkännande för fristående förskola

För att ansöka om rätt till bidrag fyller du i nedanstående blankett.

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi

För att ansöka om förändring av fristående förskola fyller du i nedanstående blankett.

Ansökan om förändring av fristående förskola

Skicka in din ansökan tillsammans med bilagor till:

Göteborgs Stad, förskoleförvaltningen
Box 1116
​405 23 Göteborg