Ansök om att starta fristående barnomsorg

Vill du starta förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla vissa krav, både när det gäller pedagogik och lokaler. Ska ni servera mat gäller dessutom särskilda krav för livsmedelshanteringen.

Det här kan du starta och ansöka om hos kommunen

  • fristående förskola
  • annan fristående pedagogisk omsorg, exempelvis familjedaghem och flerfamiljsystem
  • friliggande fritidshem

Information och regler

Så här gör du

För att ansöka om ett godkännande av fristående förskola, pedagogisk omsorg och friliggande fritidshem fyller du i och skickar in aktuell ansökningsblankett. Du kan behöva senaste versionen av Adobe Reader.

Ansökningsprocessen

Det går bra att göra ansökan samtidigt som övrig nödvändig registrering och anmälan. 

Ansökan om godkännande för fristående förskola

Ägar- och ledningsprövning vid ansökan om godkännande för fristående förskola

För att ansöka om förändring av fristående förskola fyller du i blanketten:

Ansökan om förändring av fristående förskola

För att ansöka om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg fyller du i blanketten:

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi

Skicka in din ansökan tillsammans med bilagor till:

Göteborgs Stad, förskoleförvaltningen
Box 1116
​405 23 Göteborg

Handläggning av ansökan

Förskolenämnden fattar beslut i ansökningsärenden. För fristående förskola kan prövning starta först när ansökningsavgiften är betald och ansökan är fullständig. För enskild pedagogisk omsorg utgår ingen ansökningsavgift men ansökan måste vara fullständig.

Handläggningen av ansökan sker i flera steg. Först kontrolleras att ansökan är undertecknad av behörig firmatecknare. Därefter genomförs för fristående förskola en ägar- och ledningsprövning och för enskild pedagogisk omsorg eventuellt en vandelsprövning (som bland annat granskar belastningsregister). Handläggningen innefattar även en bedömning av innehållet i ansökan, eventuella anmälningsärenden och tillsynsrapporter. Slutligen kan även en intervju med sökanden genomföras. Handläggningstiden för en ansökan kan variera. 

"För ny verksamhet som avser att starta i augusti ska en fullständig ansökan ha inkommit senast den 1 december föregående år och för ny verksamhet som avser att starta i januari ska en fullständig ansökan ha inkommit senast den 1 juni föregående år. En prövning av ansökan görs först när ansökan är fullständig och ansökningsavgiften har betalats."

(Regler för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg i Göteborgs Stad)