Innehållet kan inte hittas

Innehållet du söker gick inte att hitta. Det kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärken/favoriter inte fungerar längre. För att hitta informationen rekommenderar vi att du använder webbplatsens menyer eller sökfunktion.

Ansök om att starta eller förändra fristående barnomsorg

Vill du starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla vissa krav, både när det gäller pedagogik och lokaler. Ska ni servera mat gäller dessutom särskilda krav för livsmedelshanteringen.

Villkor för fristående barnomsorg

Driver du förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla vissa villkor. Här beskriver vi viktiga lagkrav, regler och skyldigheter för dig som huvudman.

Ersättningsbelopp

Här kan du se ersättningar i fristående förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem. Från och med 1 juli 2018 gäller en ny resursfördelningsmodell för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Ansök om tilläggsbelopp

Här kan du som företräder fristående förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) ansöka om tilläggsbelopp för barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Redovisa tilläggsbelopp

Här redovisar du som företräder fristående förskola och pedagogisk omsorg beviljade tilläggsbelopp.