Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

Ansök om att starta eller förändra fristående barnomsorg

Vill du starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla vissa krav, som du kan ta del av här.

Anmäl ägar- och ledningskrets

Här får du veta vad du behöver redovisa för att anmäla ägar- och ledningskrets för fristående verksamhet. Det gäller vid ansökan om att starta en ny verksamhet eller vid anmälan av en förändring i en befintlig ägar- och ledningskrets. Det gäller dig som är huvudman eller ombud för huvudman.

Villkor för fristående barnomsorg

Driver du förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla vissa villkor. Här beskriver vi viktiga lagkrav, regler och skyldigheter för dig som huvudman.

Ersättningsbelopp

Här kan du se ersättningar i fristående förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem. Från och med 1 juli 2018 gäller en ny resursfördelningsmodell för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Ansök om tilläggsbelopp

Här kan du som företräder fristående förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) ansöka om tilläggsbelopp för barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Redovisa tilläggsbelopp

Här redovisar du som företräder fristående förskola och pedagogisk omsorg beviljade tilläggsbelopp.