Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

Ansök om att starta fristående barnomsorg

Om du vill starta eller förändra fristående förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) eller friliggande fritidshem måste verksamheten följa reglerna i skollagen för att bli godkänd och få rätt till bidrag.

Villkor för fristående barnomsorg

Vill du driva en fristående förskola, friliggande fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla kraven i skollagen samt följa gällande läroplaner. Du behöver också följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Kommunen ska regelbundet granska din verksamhet.

Ansök om tilläggsbelopp

Här kan du som företräder fristående förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) ansöka om tilläggsbelopp för barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Redovisa tilläggsbelopp

Här redovisar du som företräder fristående förskola och pedagogisk omsorg beviljade tilläggsbelopp.