Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

Ansök om att starta eller förändra fristående barnomsorg

Vill du starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla vissa krav, både när det gäller pedagogik och lokaler. Ska ni servera mat gäller dessutom särskilda krav för livsmedelshanteringen.

Villkor för fristående barnomsorg

Vill du starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla vissa krav, både när det gäller pedagogik och lokaler. Ska förskolan servera mat gäller dessutom särskilda krav för livsmedelshanteringen.

Ersättningsbelopp

Här kan du se ersättningar i fristående förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem. Från och med 1 juli 2018 gäller en ny resursfördelningsmodell för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Ansök om tilläggsbelopp

Här kan du som företräder fristående förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) ansöka om tilläggsbelopp för barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Redovisa tilläggsbelopp

Här redovisar du som företräder fristående förskola och pedagogisk omsorg beviljade tilläggsbelopp.