Starta och driva barnomsorg och skola

Vill du starta förskola, skola, fritidshem eller familjedaghem måste verksamheten uppfylla vissa krav, både när det gäller pedagogik och lokaler. Ska ni servera mat gäller dessutom särskilda krav för livsmedelshanteringen. Här kan du både ansöka och anmäla din verksamhet och få reda på vilka regler som gäller för att driva verksamheten.

Starta barnomsorg och skola steg för steg

Vill du starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla vissa krav, både när det gäller pedagogik och lokaler. Ska ni servera mat gäller dessutom särskilda krav för livsmedelshanteringen.

Lokaler för förskola, skola och fritidshem

Du måste alltid anmäla verksamhet i form av förskola, skola, gymnasium eller fritidsverksamhet till miljöförvaltningen. Det gäller vid start, utökade lokaler, flytt och ägarbyte.

Tillsyn av förskolor

Göteborgs Stad gör tillsyn av de fristående förskolorna och enskild pedagogisk omsorg. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna.