Utbildning i alkohollagen

Göteborgs stad erbjuder inte någon egen utbildning i alkohollagen. Det är dock viktigt att du som tillståndshavare arbetar för att uppnå en god miljö för alkoholservering.

Det finns fristående aktörer som anordnar utbildningar i alkohollagen om du har behov av det i din verksamhet.