Riktlinjer för alkoholservering samt försäljning av folköl

Det är alkohollagen som reglerar vad som krävs för att få servera alkohol och sälja folköl. Varje kommun ska ha riktlinjer för hur de tillämpar reglerna för alkoholservering.

Syftet med alkoholpolitiska riktlinjer

Meningen med kommunala riktlinjer för alkoholservering är att skapa:

 • Förutsebarhet. Du ska kunna veta på förhand vad som krävs av dig och din verksamhet för att få tillstånd.
 • Likabehandling. Alla ansökningar inom kommunen ska behandlas efter samma kriterier.

Områden som riktlinjerna tar upp

 • Information och kontakt
 • Ansöka om ett serveringstillstånd
 • Handläggningstider
 • Lämplighetsprövning
 • Kunskapsprov
 • Serveringstider
 • Yttranden från den egna och andra myndigheter
 • Serveringstillstånd kan förenas med villkor
 • Matutbud
 • Lokaler
 • Särskilt om vissa tillstånd
 • Kontroll av serveringstillstånd
 • Folkölsförsäljning
 • Kontroll av folkölsförsäljning

Aktuella riktlinjer

Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering samt försäljning av folköl beslutades av miljö- och klimatnämnden den 25 januari 2022 och började gälla den 28 juni 2022. Riktlinjerna revideras vid behov.

Här kan du läsa riktlinjerna för Göteborgs Stad i sin helhet: 
Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering samt försäljning av folköl