Riktlinjer för alkoholservering

Det är alkohollagen som reglerar vad som krävs för att få servera alkohol. Varje kommun ska också ha riktlinjer för hur de tillämpar reglerna för alkoholservering.

Syftet med alkoholpolitiska riktlinjer

Meningen med kommunala riktlinjer för provsmaknings- och serveringstillstånd är att skapa:

  • Förutsägbarhet. Du ska kunna veta på förhand vad som krävs av dig och din verksamhet för att få tillstånd. 
  • Likabehandling. Alla ansökningar inom kommunen ska behandlas efter samma kriterier.

Områden som riktlinjerna tar upp

Göteborgs Stad har bland annat riktlinjer för:

  • Serveringstider
  • Tillfälliga serveringstillstånd
  • Pausservering
  • Uteserveringar
  • Serveringstillstånd för cateringföretag

Här kan du läsa riktlinjerna för Göteborgs Stad i sin helhet.

Aktuella riktlinjer

Utvecklingen inom alkohol- och drogområdet pågår alltid och de aktuella frågorna diskuteras och förändras hela tiden. Riktlinjerna ska spegla kommunens uppfattning inom området, och revideras regelbundet. Kommunfullmäktige beslutade om de senaste riktlinjerna för Göteborgs Stad i maj 2012.