Kunskapsprov

För att få serveringstillstånd måste de personer som har inflytande i verksamheten ha tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Du som söker serveringstillstånd måste därför klara ett kunskapsprov.

När din ansökan om serveringstillstånd kommit in till tillståndsenheten gör vi en bedömning av vem eller vilka personer i din organisation som behöver göra provet. Du kan inte boka tid för kunskapsprov om du inte har lämnat in en ansökan om serveringstillstånd. 

Din handläggare på tillståndsenheten hjälper dig med anmälan. Provet rättas av Folkhälsomyndigheten som ger resultatet till tillståndsenheten. Du får veta ditt resultat av tillståndsenheten. Ett godkänt prov är giltigt i fem år.

Så här går provet till

Folkhälsomyndigheten har tagit fram provet. Provet gör du på en surfplatta. Frågorna handlar om fyra områden:

  • Alkoholpolitik
  • Bestämmelser om servering
  • Bestämmelser om tillsyn
  • Bestämmelser om mat och utrustning

Provet har mellan 28 och 60 frågor, beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. För att få godkänt måste du ha minst 75 procent godkända svar inom varje område som ingår i provet. Det är inte tillåtet att använda hjälpmedel och tiden för provet är högst 90 minuter.

Du kan göra provet muntligt

Du kan göra provet på svenska, engelska eller arabiska. Om du inte kan något av dessa språk, eller om du har läs- eller skrivsvårigheter (detta måste styrkas), kan du göra provet muntligt. Du kan då få göra provet med en auktoriserad tolk som bokas av tillståndsenheten.

Du kan göra omprov

Om du inte blir godkänd på provet har du möjlighet att göra omprov två gånger. Blir du trots det inte godkänd kan det betyda att du får avslag på din ansökan om serveringstillstånd.

Mer information om vad som gäller för provet och hur det går till hittar du på Folkhälsomyndighetens sida.

Du kan också läsa om vad alkohollagen säger om Kunskapsprov.

Avgift för att göra provet

Du betalar 1 350 kronor varje gång du gör provet. Det är Göteborgs Stads kommunfullmäktige som har beslutat om avgiften. Du måste betala in avgiften innan provtillfället och skicka in eller mejla kvittot till din handläggare på tillståndsenheten. Ange på betalningen att den avser kunskapsprov. Du får inte tillbaka avgiften om du inte klarar provet.

Du ska betala in på kommunens bankgiro 338-7537.