RUS

Tillsammans kan vi minska våldet och skadorna som beror på att folk dricker sig för berusade eller använder narkotika på krogen. Därför samarbetar vi i staden med polisen och krögarna.

RUS står för Restauranger Utveckling Samarbete. Vårt arbete är enbart förebyggande, och ingen på RUS arbetar med tillståndsfrågor.

Vi arbetar för att:

 • alltför berusade gäster ska bli nekade alkohol på restaurangerna,
 • gäster under 18 år inte ska bli serverade alkohol på restaurangerna,
 • minska och försvåra narkotikaanvändandet på restaurangerna.

Förebyggande arbete på krogen

RUS arbetar förebyggande, och den metod vi använder innehåller tre delar:

 1. Utbildning
  Restaurangpersonal utbildas i ansvarsfull alkoholservering.
 2. Tillsyn
  Myndighetstillsyn för att motverka servering av alkohol till berusade och underåriga.
 3. Samverkan
  Arbetet sker i samverkan mellan restaurangbranschen, polisen och kommunen.

Metoden är vetenskapligt utvärderad. Läs mer om den på Folkhälsomyndigheten.

Utbildningar

Här kan du läsa mer och anmäla dig till de utbildningar som finns för restauranger och krögare.

Tillsyn

Ingen på RUS arbetar med tillsynsfrågor. Flera olika myndigheter har tillsyn på restauranger. Du kan läsa mer om tillsyn för serveringstillstånd på tillståndsenhetens sidor.

Samverkan

För oss är det värdefullt att få diskutera aktuella frågor med dig från restaurangbranschen. Hör av dig till oss om du är intresserad av att dela med dig av dina synpunkter.

Våra rapporter

För att undersöka om det vi gör har effekt genomför RUS regelbundet olika typer av utvärderingar. Här kan du se de av våra rapporter som handlar om alkohol. Fler rapporter hittar du på sidan om narkotika .

Rapport 2: Ung på krogen
Rapport 3: Hur berusad kan man bli
Rapport 4: Hur gammal är du
Rapport 6: Onyktert på krogen

Rapport 9: En öl till

Rapport 11: En berusningsstudie på Hisingen

Rapport 13: Ungdomar på krogen

Rapport 14: En stor stark tack

Rapport 15: En öl tack