Narkotika i krogmiljö

RUS arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö genom att utbilda krögare och deras personal i narkotikafrågor.

Knark på krogen

All erfarenhet av narkotikaanvändande visar tydligt ett samband med konsumtion av alkohol. De flesta som har testat narkotika någon gång uppger att de var alkoholpåverkade när de testade första gången, och även när de senare i livet använt narkotika. Många av de som testat narkotika har gjort det i en festsituation.

Krogen är en arena där det finns alkohol och där människor är på fest. Av den anledningen är det av viktigt att krogbranschen är väl rustad för att försvåra och minska användandet av narkotika.

RUS erbjuder utbildningar om narkotika för personalgrupper i krogbranschen.

Narkotikautbildning

Utbildningen vänder sig till personal i din verksamhet. Nyckelpersoner kan vara ordningsvakter, bar- och restaurangchefer och andra i ledande ställning. Läs mer om utbildningen och anmäl dig här

Våra rapporter

För att undersöka om det vi gör har effekt genomför RUS regelbundet olika typer av utvärderingar. Här kan du se de av våra rapporter som handlar om narkotika. Fler rapporter hittar du på sidan om RUS.

Rapport 5: Kartläggning Narkotika på krogen

Rapport 7: Röster om narkotika

Rapport 12: Narkotikastudie 2009

Rapport 16: Narkotikastudie 2014

Rapport 17: Narkotikastudie 2018