Utbildningar

RUS arbetar för en ansvarsfull alkoholservering och för ett narkotikafritt krogliv. Det gör vi genom samverkan och utbildningar, genom att stärka krögare och deras personal i frågor som har fokus på alkohol och narkotika i krogmiljö.

RUS

Tillsammans kan vi minska våldet och skadorna som beror på att folk dricker sig för berusade eller använder narkotika på krogen. Därför samarbetar vi i staden med polisen och krögarna.

Anmäl till RUS-utbildning

Att veta vad som gäller ger en trygghet i yrkesrollen och bidrar till en god krogmiljö. RUS erbjuder utbildningar som riktar sig till olika arbetsgrupper. Utbildningarna ger goda kunskaper i de lagar och regler som omgärdar ett serveringstillstånd och stärker arbetet med en ansvarsfull alkoholservering.

Narkotika i krogmiljö

RUS arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö genom att utbilda krögare och deras personal i narkotikafrågor.

Anmäl till narkotikautbildning

Vi på RUS utbildar krögare och personal i frågor kring narkotika. Kontakta oss om du är intresserad av att boka en utbildning för din personalgrupp.