Utbildning i ansvarsfull alkoholservering

Göteborgs stad har inte längre någon egen utbildning i ansvarsfull alkoholservering, RUS-utbildningen. Det är dock viktigt att du som tillståndshavare arbetar för att uppnå en god miljö för alkoholservering.

Du behöver säkerställa att du och din personal har bra kunskaper i alkohollagen och dess serveringsregler. Det finns fristående aktörer som anordnar utbildning baserat på metoden ansvarsfull alkoholservering.