Vanliga problem

Här kan du läsa om en del av de vanligaste problemen som dyker upp vid tillsyn, och vi tipsar om vad du kan göra för att undvika fällorna.

Vid yttre tillsyn på restaurangen

  • Den som är serveringsansvarig ska vara närvarande under hela serveringstiden. Tänk på att alla serveringsansvariga måste vara anmälda hos tillståndsenheten.
  • Enligt alkohollagen ska du kunna servera lagad eller tillredd mat under hela serveringstiden. Men efter klockan 23 räcker det att servera ett fåtal enklare rätter. En riktlinje är att det ska finnas minst tre rätter.
  • Du får inte servera alkohol till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller andra droger. Den som är märkbart påverkad får inte heller vistas på stället, utan ska avvisas från restaurangen.
  • Du får bara servera alkohol under den tid som står på tillståndet.

Vid inre tillsyn, kontroll i register

  • Tänk på att betala in arbetsgivaravgifter, moms och preliminär skatt till Skatteverket i tid. Du som tillståndshavare får inte ha skatteskulder.
  • Du ska följa bestämmelserna om kassaregister och personalliggare.
  • Du som har serveringstillstånd ska lämna restaurangrapport varje år. Uppgifterna i rapporten ska gälla perioden januari-december för året som gått (rapportåret).Rapporten ska vara på tillståndsenheten senast den 1 mars året efter rapportåret.
  • Tänk på att anmäla förändringar i ägarbilden och styrelsen till tillståndsenheten.
  • Om lokalen byggs om, kom ihåg att anmäla det till tillståndsenheten.