Efter tillsynen

När vi gör en tillsyn på din restaurang skriver vi alltid ett tillsynsprotokoll.

Men om vi inte har någon anmärkning på din verksamhet hör du inte av oss.

Vad händer sen

Om vi har anmärkningar skickar vi tillsynsprotokollet till dig tillsammans med ett brev där vi talar om vad vi hittat för brister och hur vi går vidare. Du har alltid möjlighet att svara på brevet. Det underlättar för oss att göra rätt bedömning om du väljer att svara och ge din bild av vad som skett.

Om serveringsstället inte följer bestämmelserna i alkohollagen kan du få antingen en erinran, det vill säga en mildare form av påpekande, eller en varning. Vid allvarligare eller upprepade förseelser kan serveringstillståndet återkallas. Du har rätt att överklaga erinran, varningar och återkallanden till Förvaltningsrätten.

Om du får en anmärkning

Mindre allvarliga brister kan oftast rättas till på en gång. Om du inte rättar till påpekade brister så kan du få ytterligare påpekanden. Har du fått en erinran om en brist vid en tillsyn, och sedan inte gjort något åt bristen vid nästa tillsyn kan det till exempel resultera i att du får en varning.