Tillsyn

Tillsyn innebär att kontrollera att serveringen följer de lagar och riktlinjer som finns.

Tillståndsenheten ansvarar för tillsynen över de restauranger som fått serveringstillstånd. Det gör vi för att kontrollera att serveringen följer de lagar och riktlinjer som finns.

När vi gör en tillsyn på din restaurang skriver vi alltid ett tillsynsprotokoll.

Här kan du läsa om en del av de vanligaste problemen som dyker upp vid tillsyn, och vi tipsar om vad du kan göra för att undvika fällorna.