Tillfälligt serveringsförbud

Serveringsförbudet efter kl 20 förlängs till den 7 februari. Från den 24 december förbjuds alkoholservering från och med klockan 20. För att minska smittspridningen av covid-19 har regeringen fattat beslut om en tillfällig förordning.

Hur länge får jag servera alkohol?

Mellan kl 11 och kl 22. Mellan 24 december och 7 februari är den tillåtna serveringstiden mellan kl 11 och kl 20.

7 februari till sista februari är tiden åter kl 11 22, om inget annat beslutas.

När måste restaurangen vara utrymd?

Senast 22.30. Mellan den 24 december och den 7 februari ska restaurangen vara utrymd 20.30.

Gäller förbudet alla med tillstånd?

Ja, förbudet gäller alla tillstånd. Det spelar ingen roll om du har ett tillstånd till allmänheten, slutna sällskap, tillfälligt tillstånd eller provsmakningstillstånd.

Hur länge gäller den nya förordningen?

Från och med den 20 november till den sista februari 2021. Från 24 december till 7 februari gäller dessutom serveringsförbudet kl 20-kl 11.

Observera att regeringen kan fatta beslut om att förordningen ska upphöra i förtid men också förlänga förordningen. Du som tillståndshavare behöver hålla dig uppdaterad på vad som gäller. 

Kan jag ha öppet om jag inte serverar alkohol?

Ja, efter 21 kan du öppna igen.

Kan jag sälja mat för Take-away mellan kl 20.30 - 21?

Ja, under tiden restaurangen är utrymd kan personalen vara på plats och laga mat och sälja för Take-away. Det måste ordnas så att gäster hämtar sin mat på utsidan.

Kan jag servera folköl efter 21?

Om du tänker servera folköl måste du anmäla det till Tillståndsenheten.

Om du tänker öppna igen efter klockan 21 behöver du anmäla det till Tillståndsenheten. Det gör du enklast genom ett mejl till tillstandsenheten@miljo.goteborg.se. Mejlet ska skickas från den som har rätt att företräda bolaget. Skriv vad din restaurang heter. Om du tänker servera folköl måste du anmäla även detta, det kan du göra i samma mejl.

Kan jag pausa mitt serveringstillstånd?

Du kan pausa ditt serveringstillstånd under en begränsad tidsperiod. Du ska då fylla i blankett A. Ange att du vill pausa och hur länge. Det gör du enklast genom att bifoga blanketten i ett mejl till tillstandsenheten@miljo.goteborg.se. 

Folkhälsomyndigheten kan komma med ny information som kan leda till andra svar på frågorna ovan. Den här sidan uppdateras löpande.