Tillfälligt serveringsförbud

Från och med 1 juli 2021 försvinner regleringen av öppettider för serveringsställen.

Kan jag pausa mitt serveringstillstånd?

Du kan pausa ditt serveringstillstånd under en begränsad tidsperiod. Du ska då fylla i blankett A. Ange att du vill pausa och hur länge. Det gör du enklast genom att bifoga blanketten i ett mejl till tillstandsenheten@miljo.goteborg.se

Håll dig uppdaterad

Folkhälsomyndigheten kan komma med ny information. Du som ansvarar för ett serveringstillstånd behöver hålla dig uppdaterad om förändringar. Folkhälsomyndigheten publicerar information på sin webbsida, där du kan se exempelvis Folkhälsomyndighetens allmänna råd och tillsynsvägledning för restauranger

Regler för servering med anledning av coronaviruset och covid-19

På sidan Regler för servering med anledning av coronaviruset och covid-19 hittar du information om vad som gäller för servering av mat.