Tillfälligt serveringsförbud

För att minska smittspridningen av covid-19 har regeringen fattat beslut om en tillfällig förordning. Serveringsförbudet efter klockan 20 förlängs till 28 februari. Från 1 mars 2021 är informationen att alla serveringsställen måste stänga senast 20.30. Nya besked kommer, och sidan uppdateras löpande.

Hur länge får jag servera alkohol?

Fram till 28 februari är den tillåtna serveringstiden mellan klockan 11 och klockan 20.

Från 1 mars är informationen att alla serveringsställen, oavsett om de serverar alkohol eller inte, ska begränsa sina öppettider och stänga senast 20.30.

När måste restaurangen vara utrymd?

Mellan den 24 december och den 28 februari ska restaurangen vara utrymd 20.30. 

Gäller förbudet alla med tillstånd?

Ja, förbudet gäller alla tillstånd. Det spelar ingen roll om du har ett tillstånd till allmänheten, slutna sällskap, tillfälligt tillstånd eller provsmakningstillstånd.

Hur länge gäller den nya förordningen?

Från och med den 20 november till den sista februari 2021. Från 24 december till 28 februari gäller serveringsförbud klockan 20 till klockan 11.

Observera att regeringen kan fatta beslut om att förordningen ska upphöra i förtid men också förlänga förordningen. Du som tillståndshavare behöver hålla dig uppdaterad på vad som gäller. 

Kan jag ha öppet om jag inte serverar alkohol?

Ja, för tillfället kan du öppna igen efter 21. Efter 1 mars måste dock alla serveringsställen, oavsett om de serverar alkohol eller inte, stänga 20.30.

Kan jag sälja mat för Take-away mellan kl 20.30 - 21?

Ja, under tiden restaurangen är utrymd kan personalen vara på plats och laga mat och sälja för Take-away. Det måste ordnas så att gäster hämtar sin mat på utsidan. 

Kan jag servera folköl efter 21?

Om du tänker servera folköl måste du anmäla det till Tillståndsenheten.

Om du tänker öppna igen efter klockan 21 behöver du anmäla det till Tillståndsenheten. Det gör du enklast genom ett mejl till tillstandsenheten@miljo.goteborg.se. Mejlet ska skickas från den som har rätt att företräda bolaget. Skriv vad din restaurang heter. Om du tänker servera folköl måste du anmäla även detta, det kan du göra i samma mejl.

Kan jag pausa mitt serveringstillstånd?

Du kan pausa ditt serveringstillstånd under en begränsad tidsperiod. Du ska då fylla i blankett A. Ange att du vill pausa och hur länge. Det gör du enklast genom att bifoga blanketten i ett mejl till tillstandsenheten@miljo.goteborg.se. 

Vad gäller för hotell med serveringstillstånd?

För hotell med en restaurang med serveringstillstånd gäller samma regler som för övriga serveringsställen. Hotellets gäster får dock vistas i hotellobby då den ingår i serveringsytan för att t.ex. checka in eller ut från hotellet. Någon serveringsverksamhet får inte förekomma. Vill hotellet öppna upp igen för servering av mat och alkoholfria drycker efter det att lokalerna varit utrymda gäller samma regler som för andra serveringsställen.

Folkhälsomyndigheten kan komma med ny information som ger andra svar på frågorna ovan. Du som ansvarar för ett serveringstillstånd behöver hålla dig uppdaterad om förändringar. Den här sidan uppdateras löpande.

Du kan se den nya förordningen på riksdagens webbplats.