Blanketter - serveringstillstånd

Här hittar du alla blanketter du behöver för att ansöka eller anmäla till tillståndsenheten. Här hittar du också anvisningarna där du kan läsa hur du ska göra.

Läs anvisningarna till blanketten för att fylla i den på bästa sätt. Om blanketten är rätt ifylld tar vår utredning kortare tid.

Blanketterna på webbplatsen är i så kallat pdf-format. För att läsa och fylla i pdf-filer behöver du ett särskilt tilläggsprogram på din dator som du kan ladda ner gratis från internet, till exempel Adobe Reader.

Blanketter och anvisningar

Här finns alla blanketter som tillståndsenheten använder. Vid vissa blanketter hittar du också anvisningar där du kan läsa om hur du ska fylla i blanketten rätt. Mer information om serveringstillstånd

Blanketter som du behöver för att söka serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd

Blankett A stadigvarande serveringstillstånd och ändringar i gällande tillstånd 

Anvisningar för blankett stadigvarande tillstånd

Anvisning för ändringar i gällande tillstånd

Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten

Blankett C för tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten

Anvisningar för tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten

Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Blankett D för tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Anvisningar:

Tillfälligt tillstånd - för företag

Tillfälligt tillstånd - för föreningar

Tillfälligt tillstånd - för restauranger

Gemensamt serveringsutrymme

Blankett E för ansökan om gemensamt serveringsutrymme

Blanketter för att anmäla förändringar

Förändringar i ägande eller verksamhet

Blankett F för anmälan av förändringar i ägande eller verksamhet

Anvisningar till förändringar i ägande eller verksamhet

Finansieringsplaner

Blankett G för finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse

Blankett H för finansieringsplan vid ändrade ägarförhållanden

Blanketter som du kan behöva skicka med en ansökan eller anmälan

Blankett A1 Bilaga till ansökan om serveringstillstånd

Blankett I1 - verksamhetsbeskrivning stadigvarande tillstånd

Blankett I2 - verksamhetsbeskrivning tillfälligt tillstånd

Blankett J - kunskaper i alkohollagen

Blankett K - anmäla serveringslokal vid catering

Blankett L - anmälan om kryddning av snaps

Provsmakningar

Blankett M - provsmakning på serveringsställe

Blanketter för folköl och e-cigaretter

Blankett O - Anmälan om försäljning av folköl

Blankett P Anmälan om försäljning av e-cigaretter

Blankett Q - Avanmälan om försäljning av folköl och/eller e-cigaretter

Blanketter för tobak

Anvisningar till blankett At försäljningstillstånd tobak

Blankett At - ansökan försäljningstillstånd tobak

Blankett Gt- Finansieringsplan tobak

Anvisning egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror

Anvisning till anmälan om förändring av personer med betydande inflytande

Blankett Ft— förändring av personer med betydande inflytande