Handläggning för serveringstillstånd

Om din ansökan är rätt ifylld och innehåller alla uppgifter vi behöver kan du få ditt beslut snabbare. Här kan du läsa hur du går tillväga för att söka serveringstillstånd.

Betala avgiften innan du ansöker

Innan du ansöker om serveringstillstånd ska du betala in en ansökningsavgift på bankgiro 338-7537. När du sedan skickar in din ansökan skickar du med en kopia av inbetalningskvittot. 

Ansök direkt i datorn

Ansök om serveringstillstånd direkt på webbplatsen eller genom att skicka in blanketter till tillståndsenheten.

Det är viktigt att du skickar med alla dokument som vi frågar efter, annars tar utredningen längre tid. Läs anvisningarna först för att fylla i blanketten på bästa sätt. 

Anvisningar och blanketter
 
Du kan även få blanketter av tillståndsenheten.

Vi registrerar din ansökan 

När du har skickat in din ansökan registreras den. Sedan får du en handläggare. Handläggaren är den person på tillståndsenheten som har hand om ditt ärende. Om du skrivit med ditt mobilnummer får du ett sms när din ansökan kommit in till tillståndsenheten.

Handläggaren utreder din ansökan

Handläggaren granskar dina ansökningshandlingar och påbörjar en utredning. Om din ansökan inte är komplett, alltså om någon uppgift saknas, får du ett brev från handläggaren där han eller hon ber dig att skicka in det som fattas. Handläggaren kan också höra av sig för att få svar på frågor. Alkohollagen ställer stora krav på den som ska få lov att servera alkohol. Det är du som ansöker som ska visa att du lever upp till kraven och det innebär ofta att du behöver skicka en mängd olika dokument med din ansökan.

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid utredningen tar beror på hur fullständig ansökan är. Ibland behöver du komplettera med fler uppgifter, och då kan vi inte fortsätta med utredningen innan du skickat in de svar som vi ber om.

Om du gör din ansökan på webben, och även skickar in alla uppgifter elektroniskt, går det fortare att få ett besked än om du skickar blanketterna med posten.

Vi skickar ut ansökan på remiss

Flera andra myndigheter får göra en bedömning av din ansökan. Vi skickar remiss till:

  • Polisen
  • Miljöförvaltningen
  • Räddningstjänsten
  • Skatteverket
  • Göteborg: Stadsdelsförvaltningen där restaurangen ligger 
  • Avtalskommuner: Respektive kommun.

Myndigheterna ska göra en bedömning av dina förutsättningar för att kunna servera alkohol. Remissvaren som tillståndsenheten får kan innebära att du behöver skicka in nya uppgifter.
  
Handläggaren sammanställer dina insända dokument, remissvaren från de andra myndigheterna och vad lagen och riktlinjerna säger. 

Du får ett beslut

Du får nu ett beslut. Antingen blir det bifall, det vill säga att du får ett serveringstillstånd, eller ett avslag, som betyder att du inte får tillstånd. I vissa fall kan du få delvis bifall. Det innebär att du får ett serveringstillstånd, men till exempel med kortare serveringstid än vad du ansökt om.

Du har rätt att överklaga

Blir beslutet ett avslag eller delvis bifall kan du överklaga till förvaltningsrätten. Din handläggare informerar dig om hur det går till.

Vem fattar beslut?

Handläggaren är aldrig ensam om att bedöma ett ärende. Han eller hon samråder alltid med en kollega, och presenterar uppgifterna för enhetschefen på tillståndsenheten. Handläggaren fattar aldrig beslut. Beslut om serveringstillstånd inom Göteborg fattas av förvaltningsdirektören eller av social resursnämnds utskott.

Tillståndsenheten i Göteborg utreder tillstånd också för Ale, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv, Tjörn, Stenungsund och Öckerö. Utredningen går till på samma sätt, men beslut om bifall eller avslag fattas av den kommun där restaurangen ligger.