Avgifter och handläggning

Du som vill få tillstånd att servera alkohol ska leva upp till många och tydliga krav enligt alkohollagen. När du söker serveringstillstånd startar vi på tillståndsenheten därför en utredning för att ta reda på om du är lämplig som tillståndshavare enligt lagen. Tillståndsenhetens arbete finansieras genom de avgifter som du som har serveringstillstånd betalar.

Avgifter

Här kan du se vad det kostar att ansöka om olika sorters serveringstillstånd eller ändra i ett tillstånd. Du som har serveringstillstånd ska betala en tillsynsavgift varje år.

Handläggning för serveringstillstånd

Om din ansökan är rätt ifylld och innehåller alla uppgifter vi behöver kan du få ditt beslut snabbare. Här kan du läsa hur du går tillväga för att söka serveringstillstånd.