Avgifter

Här kan du se vad det kostar att ansöka om olika sorters serveringstillstånd eller ändra i ett tillstånd. I vanliga fall betalar du som har serveringstillstånd en tillsynsavgift varje år. För år 2022 är den avgiften borttagen för företagare i Göteborg och Mölndal.

Betala till bankgiro

Övriga kommuner som Göteborgs Stad har avtal med ska betala tillsynsavgift även 2022.

Ansökningsavgifter för serveringstillstånd betalas in på bankgiro 338-7537.

Ansöka om serveringstillstånd

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap: 8 850 kronor
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet: 8 850 kronor
 • Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe: 8 850 kronor

Ansöka om tillfälligt tillstånd

 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till tre dagar: 3 300 kronor
  (Om du får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 500 kronor)
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten fler än tre dagar: 4 450 kronor
  (Om du får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 1 500 kronor)
 • Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap: Grundavgift 500 kronor + 100 kronor per tillfälle som tillståndet omfattar.
 • Tillfälligt utökad serveringstid i egen lokal: 300 kronor för en dag.

Ansöka om provsmakning

 • Tillstånd för provsmakning vid arrangemang upp till tre dagar: 3 300 kronor
  (Om du får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 500 kronor)
 • Tillstånd för provsmakning vid arrangemang fler än tre dagar: 4 450 kronor
  (Om du får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 1 500 kronor)

Ansöka om ändringar i tillstånd

 • Ändringar i befintligt tillstånd: 2 800 kronor
 • Tillfälligt utökad serveringstid i egen lokal (en dag): 300 kronor
 • Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag: 4 950 kronor

Gemensamt serveringsutrymme

 • Servering i gemensamt serveringsutrymme: 2 800 kronor

Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag

 • Ändringar i bolag med tillstånd: 4 950 kronor

Anmälan

 • Catering, anmälan och godkännande av lokal, vid första tillfället: 300 kronor
 • Catering, anmälan och godkännande av lokal som redan tidigare godkänts: 200 kronor

Kunskapsprov 

 • Avgift per person och provtillfälle: 1 350 kronor
 • Din handläggare bokar dig på kunskapsprov när du har ett pågående ärende.
 • Avgiften ska betalas in på bankgiro 338-7537.

Avgifter för tillsyn

På grund av de ekonomiska utmaningar som pandemin fört med sig har kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslutat om vissa stödåtgärder för restaurangbranschen. Det innebär att tillsynsavgiften för 2022 är borttagen för Göteborg och Mölndal. I övriga kommuner som Göteborgs Stad har avtal med tas avgiften ut som vanligt.

När du har ett serveringstillstånd betalar du en avgift varje år. Den avgiften får du som ansvarig för serveringstillståndet skickat till dig på en faktura.

Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift per år. Utöver den fasta avgiften betalar du också varje år en rörlig avgift som baseras på din försäljning av alkohol. Försäljningen ska redovisas varje år i restaurangrapporten.

En tillsynsavgift tillkommer för dig som har sen serveringstid.

Årlig tillsynsavgift för försäljning av folköl och/eller e-cigaretter

Försäljning av 1 produkt: 2 750 kronor
Försäljning av 2 produkter: 3 900 kronor

Avgifter tobak 

 • Ansökan om tillstånd för att sälja tobak: 9 400 kr
 • Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak: 7 900 kr
 • Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden: 7 900 kr
 • Anmälan om förändrat tillstånd: 2 050 kr
 • Årlig tillsynsavgift: 6 750 kr

Tillsynsavgift för serveringstillstånd

Fast avgift för tillsyn 

Den fasta tillsynsavgiften gäller för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap där serveringen sker året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Avgiften faktureras en gång per år.

 • Fast tillsynsavgift vid servering till slutet sällskap: 2 800 kronor per kalenderår
 • Fast tillsynsavgift vid servering till allmänheten: 1 650 kronor per kalenderår

Rörlig avgift för tillsyn vid servering till allmänheten

Den rörliga tillsynsavgiften betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Avgiften faktureras en gång varje år.

Rörlig avgift för tillsyn
Avgiftsklass Årsomsättning Avgift per år
1 500 000 kr 2 200 kr
2 500 001 - 1000 000 kr

5 600 kr

3 1 000 001 - 2 000 000 kr

8 850 kr  

4 2 000 001 - 5 000 000 kr 11 000 kr
5 5 000 001 - 10 000 000 kr 13 300 kr
6 10 000 001 - 15 450 kr

Vid sen serveringstid

Avgiften för sen serveringstid gäller för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap där serveringen sker året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Avgiften faktureras årligen.

 • Öppettid till klockan 02.00:
  1 150 kronor
 • Öppettid till klockan 03.00:
  2 200 kronor
 • Öppettid till klockan 04.00:
  5 600 kronor
 • Öppettid till klockan 05.00:
  7 750 kronor

Den fasta tillsynsavgiften och avgift för sen serveringstid avser alkoholservering året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap samt trafikservering. Den rörliga tillsynsavgiften betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod.

Förseningsavgift  

Om du lämnar in restaurangrapporten för sent får du betala en förseningsavgift. Förseningsavgiften faktureras tillsammans med avgiften för tillsyn.

 • Försenad restaurangrapport, 500 kronor.