Provsmakningstillstånd för tillverkare och partihandlare

Bryggerier, andra tillverkare och partihandlare kan ansöka om ett särskilt tillstånd för provsmakning av egenproducerade alkoholdrycker.

För att kunna få ett tillstånd för provsmakning måste du även ha egenproducerade råvaror. För provsmakning finns dock inte de krav på kök och meny som gäller vid ett restaurangtillstånd.

Provsmakningsnivåer

Följande nivåer gäller vid provsmakning av alkoholdrycker i Göteborg:

 • max åtta enheter per provsmakningstillfälle
 • max 15 cl per enhet för starköl och andra jästa alkoholdrycker
 • max 5 cl per enhet för vin
 • max 1,5 cl per enhet för spritdrycker.

(Beslutat i Social resursnämnd, diarienummer 0460/19, sammanträde den 18 december 2019)

Vem kan söka?

Du ansöker om serveringstillstånd i din juridiska person, till exempel ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Du kan också ansöka om tillstånd i din enskilda firma eller som förening.

Visa att du är lämplig

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen

När gäller tillståndet?

 • Ett serveringstillstånd gäller bara för dig som har fått det och för den lokal som står i beslutet.
 • Om verksamheten upphör eller flyttar gäller inte tillståndet längre.
 • Om ägarförhållandena i bolaget förändras måste du anmäla det till kommunen.

Förbered dig

Förbered din ansökan genom att:

Förbered ansökan för att spara tid

Det är många dokument som ska skickas in när du ansöker. Det går fortast att få ett tillstånd om du har alla papper klara och skickar in allt på en gång. Kommunens tillståndsenhet utreder din ansökan och kontrollerar att du uppfyller de lagar och regler som gäller för att få ett tillstånd.

Så här gör du

Ansök direkt på webben

Du kan lämna in din ansökan direkt på webben. När du gör hela ansökan på webben och även skickar dina bilagor elektroniskt får du ditt beslut snabbare. 

Ansök om serveringstillstånd

Ansök via blankett

Du kan även ansöka via blankett och skicka till tillståndsenheten:

 1. Fyll i blanketten
  Ansökningsblankett för stadigvarande tillstånd för servering av alkohol
 2. Skicka blanketten till och övriga handlingar till:
  miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Det här händer när du har ansökt

Du får en bekräftelse på att din ansökan registrerats direkt när du har ansökt. Kort därefter får du reda på vilken handläggare du får. Handläggaren utreder din ansökan och skickar ut den på remiss till bland annat socialnämnd och Räddningstjänsten.

Här kan du läsa igenom vad som händer efter ansökan: Processen för att ansöka om serveringstillstånd