Processen för att ansöka om serveringstillstånd

Här kan du läsa om hur ansökningsprocessen går till och vad du behöver tänka igenom. Ju bättre du förbereder din ansökan, desto snabbare får du ett beslut.

  1. Förbered handlingar och andra tillstånd

Några saker som är bra att tänka på:

 • samla ihop alla nödvändiga handlingar och se till att de är kompletta.
 • planera noga hur du ska finansiera din restaurang.
 • registrera att du ska bedriva livsmedelsverksamhet.
 • beskriv verksamhetens inriktning tydligt.
 • planera din meny.
 • behöver du göra en ljudisoleringsmätning? (Gäller i flerfamiljshus.)
 • är brandskyddskontroll av lokalen gjord?

  2. Betala in ansökningsavgiften

För att ansöka om serveringstillstånd behöver du betala en avgift. Läs mer på sidan Avgifter

  3. Ansök direkt i datorn

Du kan antingen ansöka om serveringstillstånd direkt på webbplatsen eller genom att skicka in blanketter till tillståndsenheten. Du kan även få blanketter av tillståndsenheten. Som nämnts ovan är det viktigt att du skickar med alla dokument som krävs. Annars tar utredningen och beslutet längre tid. Läs därför anvisningarna noga och fyll i blanketten på bästa sätt.

Ansök om serveringstillstånd

Ombud med fullmakt

Om du använder dig av ett ombud under ansökningsprocessen måste en fullmakt skickas med i ansökan. Fullmakten ska visa ombudets namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

  4. Din ansökan registreras av tillståndsenheten


När du har skickat in din ansökan registreras den av tillståndsenheten. Därefter tilldelas du en handläggare. Handläggaren är den person på tillståndsenheten som har hand om ditt ärende. Om du skickat med ditt mobilnummer får du ett sms när din ansökan kommit in till tillståndsenheten.

  5. Handläggaren utreder din ansökan

Nästa steg är att handläggaren granskar dina ansökningshandlingar och påbörjar en utredning. Om din ansökan inte är komplett, alltså om någon uppgift eller handling saknas, får du ett brev från handläggaren där han eller hon ber dig att skicka in det som fattas. Handläggaren kan också höra av sig för att få svar på frågor.

Alkohollagen ställer stora krav på den som ska får ett serveringstillstånd. Därför görs en lämplighetsprövning av dig. Förutom att du ska visa att du har kunskaper om alkohollagen genom ett godkänt prov tittar handläggaren också på din ekonomi och om du har begått brott. Kom ihåg att det är du som ansöker som ska visa att du lever upp till kraven. Det innebär att du behöver skicka en mängd olika dokument med din ansökan.

Hur snabbt går det?

Hur lång tid utredningen tar beror på hur fullständig din ansökan är. Om du måste komplettera din ansökan kan tillståndsenheten inte fortsätta sin utredning förrän du skickat in de uppgifter och handlingar som saknas. Om du gör din ansökan på webben och skickar in alla uppgifter elektroniskt går det snabbare att få ett besked än om du skickar blanketterna med posten.

  6. Handläggaren skickar ut ansökan på remiss

Innan ett beslut om serveringstillstånd tas ska flera andra myndigheter göra en bedömning av din ansökan. Vi skickar den på remiss till:

 • Polisen
 • Miljöförvaltningen (Göteborgs Stad)
 • Räddningstjänsten
 • Skatteverket
 • Socialförvaltningen där restaurangen ligger (Göteborg)
 • Respektive kommun (avtalskommuner)

Myndigheterna gör en bedömning av dina förutsättningar för att kunna servera alkohol. Remissvaren som tillståndsenheten får kan innebära att du behöver skicka in nya uppgifter.

Handläggaren sammanställer dina insända dokument, remissvaren från de andra myndigheterna och vad lagen och riktlinjerna säger.

  7. Du får ett beslut

I nästa steg i processen får du ett beslut. Antingen blir det bifall, det vill säga att du får ett serveringstillstånd, eller så får du ett avslag, vilket betyder att du inte får tillstånd. I vissa fall kan du få delvis bifall. Det innebär att du får ett serveringstillstånd, men med till exempel kortare serveringstid än vad du ansökt om.

Du har rätt att överklaga

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga till förvaltningsrätten. Din handläggare informerar dig om hur det går till.

Vem fattar beslut?

Handläggaren är aldrig ensam om att bedöma ett ärende. Han eller hon samråder alltid med en kollega, och presenterar uppgifterna för enhetschefen på tillståndsenheten.

Det är aldrig handläggaren som fattar beslut. I Göteborg fattas beslut om serveringstillstånd av förvaltningsdirektören eller av politikerna i miljö och klimatnämndens tillståndsutskott.

Tillståndsenheten i Göteborg utreder även ansökningar för verksamheter i kommunerna Ale, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv, Tjörn, Stenungssund och Öckerö. Utredningen går till på samma sätt som i Göteborg, men beslutet om bifall eller avslag fattas av den kommun där restaurangen ligger.