Ansök om tillfälligt serveringstillstånd

Om du ska servera alkohol under en begränsad tid, kanske en konsert, festival eller fest för firman eller föreningen, så behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd för att få lov att sälja och servera alkohol.

Ett tillfälligt serveringstillstånd varar under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle.

Du behöver tillstånd om du tänker sälja alkoholdryck för mer pengar än du köpt den för. 

Sök i god tid

Om du ansöker i god tid så ökar möjligheten att vi hinner utreda din ansökan. Förutsättningen är förstås också att du uppfyller de kriterier som finns.

Du behöver ansöka minst sex veckor innan evenemanget äger rum för att din ansökan ska hinna utredas.

Om du redan har ett tillstånd

Du måste söka oavsett om du har ett tillstånd sedan tidigare eller inte. Du kan till exempel vara etablerad krögare som vid en festival vill servera alkohol på en annan plats än din restaurang.

Information och regler

Göteborgs Stads riktlinjer rekommenderar att endast starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker får serveras vid tillfälliga tillstånd, alltså inte spritdrycker.

Tillståndsenheten utreder din ansökan. Kom ihåg att ha alla papper klara när du ansöker. Genom att noga läsa igenom vilka handlingar du ska skicka med din ansökan kan du själv påverka den tid det tar innan utredningen är klar.

Innan du ansöker

Vem kan söka?

Du ansöker om serveringstillstånd i din juridiska person, till exempel ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Du kan också ansöka om tillstånd i din enskilda firma eller som förening.

Du ska visa att du är lämplig

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen

När gäller tillståndet?

Ett serveringstillstånd gäller bara för dig som har fått det och för den mark, lokal eller det område som står i beslutet. Om arrangemanget, exempelvis festivalen, flyttas gäller inte tillståndet längre. Du måste då ansöka om ett nytt tillstånd.

Förbered dig genom att:

Så här gör du

  1. Fyll i blanketten
    Blanketten tillfälligt serveringstillstånd för servering av alkohol till allmänheten eller
    Blanketten ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap
  2. Skicka blanketten till och övriga handlingar till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Det här händer när du har ansökt

Du får en bekräftelse på att din ansökan registrerats direkt när du har ansökt. Kort därefter får du reda på vilken handläggare du får. Handläggaren utreder din ansökan och skickar ut den på remiss till bland annat socialnämnd och Räddningstjänsten.

Här kan du läsa vad som händer efter ansökan: Processen för att ansöka om serveringstillstånd