Serveringstillstånd för restaurang

För att få servera alkohol på din restaurang måste du ha ett serveringstillstånd. Du kan ansöka om ett tillstånd på den här sidan. Det är Tillståndsenheten som sedan utreder om du uppfyller alla krav för att få tillståndet.

Avgiftsfritt för serveringstillstånd i Göteborgs stad under 2021

15 april 2021

Göteborgs stad har beslutat att inte ta ut några avgifter för ansökan eller tillsyn av serveringstillstånd under 2021. För våra övriga kommuner gäller tillsvidare samma avgifter som vanligt. Läs mer på sidan om avgifter.                     

På restauranger krävs ett stadigvarande tillstånd, och när du väl fått ett sådant gäller det så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering. 

Information och regler

Det är många dokument som ska skickas in när du ansöker. Det går fortast att få ett tillstånd om du har alla papper klara och skickar in allt på en gång. Tillståndsenheten utreder din ansökan, och har krav på sig att se till att du uppfyller de lagar och regler som gäller för att få ett tillstånd.

Vem kan söka?

Du ansöker om serveringstillstånd i din juridiska person, till exempel ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Du kan också ansöka om tillstånd i din enskilda firma eller som förening.

Du ska visa att du är lämplig

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen.

Även lokalen ska uppfylla krav, bland annat på brandskydd och ljudisolering

När gäller tillståndet?

Ett serveringstillstånd gäller bara för dig som har fått det och för den lokal som står i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttar gäller inte tillståndet längre. Om ägarförhållandena i bolaget förändras måste du anmäla det till tillståndsenheten.

Provsmakning

Du som producerar egna alkoholdrycker kan söka tillstånd för att erbjuda provsmakning

Det finns också andra typer av serveringstillstånd som kan sökas för slutna sällskap eller enstaka tillfällen. 

Avgift för ansökan

Du ska betala in en ansökningsavgift. Hur mycket och hur du gör kan du läsa här: Avgifter

Så här gör du

Ansök direkt på webben

Du kan lämna in din ansökan direkt på webben. När du gör hela ansökan på webben och även skickar dina bilagor elektroniskt får du ditt beslut snabbare. 

Ansök om serveringstillstånd

Ansök via blankett

Du kan även välja att skriva ut en blankett och skicka med post till tillståndsenheten.

  1. Läs anvisningarna för stadigvarande tillstånd för servering av alkohol
  2. Fyll i blanketten
    Ansökningsblankett för stadigvarande tillstånd för servering av alkohol
  3. Skicka blanketten till:
    tillstandsenheten@miljo.goteborg.se