Serveringstillstånd för restaurang

För att få servera vin, starköl, sprit eller annan jäst alkoholdryck på din restaurang måste du ha ett serveringstillstånd. Du ansöker direkt på den här sidan. Tillståndsenheten utreder sedan om du uppfyller alla krav för att få tillstånd.

Information med anledning av Covid-19

20 mars 2020

Tillståndsenheten kommer att erbjuda olika stödåtgärder för tillståndshavare: Vi skjuter upp betalning på samtliga tillsynsavgifter, och ger 90 dagars betalningsvillkor på fakturorna. För er som har ordningsvakter som villkor i ert serveringstillstånd finns en möjlighet till lättnad. Endast nödvändig tillsyn genomförs. I de fall det behövs förlänger vi tidsfrister i era ärenden. Kontakta oss på mejl och specificera dina önskemål, så gör vi vårt bästa för att fatta skyndsamma beslut. Kontakt: tillstandsenheten@socialresurs.goteborg.se


Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

Information och regler

Tillståndsenheten utreder din ansökan. Kom ihåg att ha alla uppgifter klara när du ansöker. Om du måste komplettera med dokument kan vår utredning ta längre tid.

Vem kan söka?

Den som söker serveringstillstånd kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisationsnummer. Det kan också vara en förening eller en enskild firma.

Du ska visa att du är lämplig

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Även lokalen ska uppfylla krav, bland annat på brandskydd och ljudisolering.

När gäller tillståndet?

Ett serveringstillstånd gäller bara för dig som har fått det och för den lokal som står i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttar gäller inte tillståndet längre. Om ägarförhållandena i bolaget förändras måste du anmäla det till tillståndsenheten.

Provsmakning

Du som producerar egna alkoholdrycker kan söka tillstånd för att erbjuda provsmakning.

Det finns också andra typer av serveringstillstånd som kan sökas för slutna sällskap eller enstaka tillfällen.

Så här gör du

Ansök direkt på webben

Du kan lämna in din ansökan direkt på webben. När du gör hela ansökan på webben och även skickar dina bilagor elektroniskt får du ditt beslut snabbare.

Ansök om serveringstillstånd

Ansök via blankett

Du kan även välja att skriva ut en blankett och skicka med post till tillståndsenheten.

  1. Läs anvisningarna för stadigvarande tillstånd för servering av alkohol
  2. Fyll i blanketten
    Ansökningsblankett för stadigvarande tillstånd för servering av alkohol
  3. Skicka blanketten till:
    tillstandsenheten@socialresurs.goteborg.se