Ansök om serveringstillstånd för restaurang

För att få servera alkohol på din restaurang måste du ha ett serveringstillstånd. Det ansöker du om på den här sidan. Tillståndsenheten utreder sedan om du uppfyller alla krav för att få tillståndet.

På restauranger krävs ett stadigvarande tillstånd, och när du väl fått ett sådant gäller det så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering. 

Innan du ansöker

Vem kan söka?

Du ansöker om serveringstillstånd i din juridiska person, till exempel ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Du kan också ansöka om tillstånd i din enskilda firma eller som förening.

Du ska visa att du är lämplig

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen

När gäller tillståndet?

  • Ett serveringstillstånd gäller bara för dig som har fått det och för den lokal som står i beslutet.
  • Om verksamheten upphör eller flyttar gäller inte tillståndet längre.
  • Om ägarförhållandena i bolaget förändras måste du anmäla det till tillståndsenheten.

Förbered dig genom att:

Så här gör du

Ansök direkt på webben

Du kan lämna in din ansökan direkt på webben. När du gör hela ansökan på webben och även skickar dina bilagor elektroniskt får du ditt beslut snabbare. 

Ansök om serveringstillstånd

Ansök via blankett

Du kan även ansöka via blankett och skicka till tillståndsenheten:

  1. Fyll i blanketten
    Ansökningsblankett för stadigvarande tillstånd för servering av alkohol
  2. Skicka blanketten till och övriga handlingar till:
miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Det här händer när du har ansökt

Du får en bekräftelse på att din ansökan registrerats direkt när du har ansökt. Kort därefter får du reda på vilken handläggare du får. Handläggaren utreder din ansökan och skickar ut den på remiss till bland annat socialnämnd och Räddningstjänsten.

Här kan du läsa igenom vad som händer efter ansökan: Processen för att ansöka om serveringstillstånd