Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten

Om du ska hålla ett arrangemang dit allmänheten får komma under en begränsad tid, kanske en konsert eller en festival, så behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd för att få lov att sälja och servera alkohol.

Avgiftsfritt för serveringstillstånd i Göteborgs stad under 2021

15 april 2021

Göteborgs stad har beslutat att inte ta ut några avgifter för ansökan eller tillsyn av serveringstillstånd under 2021. För våra övriga kommuner gäller tillsvidare samma avgifter som vanligt. Läs mer på sidan om avgifter.                     

Ett tillfälligt serveringstillstånd varar under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle.

Om du redan har ett tillstånd

Du måste söka oavsett om du har ett tillstånd sedan tidigare eller inte. Du kan till exempel vara etablerad krögare som vid en festival vill servera alkohol på en annan plats än din restaurang. Utredningen går oftast snabbare om du redan har ett tillstånd.

Information och regler

Göteborgs Stads riktlinjer rekommenderar att endast starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker får serveras vid tillfälliga tillstånd. Inte spritdrycker.

Tillståndsenheten utreder din ansökan. Kom ihåg att ha alla papper klara när du ansöker. Genom att noga läsa igenom vilka handlingar du ska skicka med din ansökan kan du själv påverka den tid det tar innan utredningen är klar.

Om arrangemanget flyttas till ny plats

Ett serveringstillstånd gäller bara för dig som har fått det och för den mark, lokal eller det område som står i beslutet. Om arrangemanget, exempelvis festivalen, flyttas gäller inte tillståndet längre. Du måste då ansöka om ett nytt tillstånd.

Du ska betala in en ansökningsavgift. Här får du reda på hur mycket du ska betala och hur du går till väga.

Så här gör du

Ansök direkt på webben

Du kan ansöka om tillfälligt serveringstillstånd digitalt. 

Ansök om tillfälligt serveringstillstånd

Ansök via blankett

Du kan även välja att skriva ut en blankett och skicka med post till tillståndsenheten.

  1. Läs anvisningarna
    Anvisningar för blanketten tillfälligt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten
  2. Fyll i blanketten/blanketterna
    Blanketten tillfälligt serveringstillstånd för servering av alkohol till allmänheten 
  3. Skicka blanketten till:
    tillstandsenheten@miljo.goteborg.se