Tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap

Fest i föreningen? Personalfest? Om du ska sälja och servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du serveringstillstånd för slutna sällskap.

Serveringstillståndet kan vara aktuellt om du ska arrangera en personalfest, föreningsfest eller liknande vid ett enstaka tillfälle. Tillståndet innebär att du får servera vin, starköl och andra alkoholdrycker mot någon form av betalning.

Information och regler

Göteborgs stads riktlinjer rekommenderar att endast starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker beviljas vid tillfälliga tillstånd. Inte sprit.

Tillståndsenheten utreder din ansökan och utredningstiden är vanligtvis en månad. Kom ihåg att ha alla papper klara när du ansöker. Om du måste komplettera med dokument kan vår utredning ta längre tid.

Bestämt antal gäster

Tillståndet gäller för ett slutet sällskap, det betyder att de som kommer på festen ska vara bestämda i förväg och ha ett gemensamt intresse. Lokalen får alltså inte vara öppen för nya gäster under serveringen.

Så här gör du