Serveringstillstånd för catering och festvåning

Catering? Festvåning? Om du ska sälja och servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du ett serveringstillstånd.

Avgiftsfritt för serveringstillstånd i Göteborgs stad under 2021

15 april 2021

Göteborgs stad har beslutat att inte ta ut några avgifter för ansökan eller tillsyn av serveringstillstånd under 2021. För våra övriga kommuner gäller tillsvidare samma avgifter som vanligt. Läs mer på sidan om avgifter.                     

Det tillstånd som är aktuellt för catering eller festvåningar kallas stadigvarande serveringstillstånd. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

Det finns också andra typer av serveringstillstånd som kan sökas för att servera till allmänheten eller för enstaka tillfällen.  

Information och regler

Tillståndsenheten utreder din ansökan. Utredningstiden för ett stadigvarande tillstånd är tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Kom ihåg att ha alla uppgifter klara när du ansöker. Om du måste komplettera med dokument kan vår utredning ta längre tid. 

Bestämt antal gäster

Tillståndet gäller för ett slutet sällskap, det betyder att de som kommer på festen ska vara bestämda i förväg och ha ett gemensamt intresse. Lokalen får alltså inte vara öppen för nya gäster under serveringen.

Catering eller festvåning

Du kan få ett stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap om du till exempel:

 • Har ett eget kök i en lokal där du lagar maten. Maten serveras sedan i en annan lokal till ett slutet sällskap. Lokalen som ska användas vid servering måste du anmäla till tillståndsenheten i förväg.
 • Har en festvåning som du hyr eller äger där du serverar tillredd mat från en meny som är bestämd i förväg.

Så här gör du

Ansök på webben

Lämna in din ansökan digitalt. 

Ansök om serveringstillstånd

Ansök via blankett

Du kan även välja att skriva ut en blankett och skicka med post till tillståndsenheten.

 1. Läs anvisningarna
  Anvisningar för ansökningsblanketten för stadigvarande servering av alkohol
 2. Fyll i blanketten
  Ansökningsblankett för stadigvarande tillstånd för servering av alkohol
 3. Skicka blanketten till:
  tillstandsenheten@miljo.goteborg.se