Ansök om serveringstillstånd

Du som vill servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker måste ha serveringstillstånd. Det finns flera olika typer av tillstånd. Vilket du behöver beror på var och under hur lång period du vill servera alkohol och också på hur din verksamhet ser ut. Du kan söka serveringstillstånd direkt här på webbplatsen.

För att få servera vin, starköl, sprit eller annan jäst alkoholdryck på din restaurang måste du ha ett serveringstillstånd. Du ansöker direkt på den här sidan. Tillståndsenheten utreder sedan om du uppfyller alla krav för att få tillstånd.

Catering? Festvåning? Om du ska sälja och servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du ett serveringstillstånd.

Om du ska hålla ett arrangemang dit allmänheten får komma under en begränsad tid, kanske en konsert eller en festival, så behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd för att få lov att sälja och servera alkohol.

Fest i föreningen? Personalfest? Om du ska sälja och servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du serveringstillstånd för slutna sällskap.