Anmäl serveringsansvariga

När du utser en eller flera serveringsansvariga måste du alltid meddela kommunens tillståndsenhet. Det gäller också om du byter serveringsansvariga.

Under hela öppettiden ska det vara tydligt vem som har serveringsansvaret på din krog.

Den som är serveringsansvarig ska:

  • kunna överblicka hela serveringen, även uteserveringen
  • ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift
  • befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden
  • vara minst 20 år gammal.

Tänk på att tillståndsenheten inte gör en lämplighetsprövning för att avgöra om personerna är lämpliga för uppgiften. Det är du som tillståndshavare som avgör detta.

Anmäl via e-post

E-tjänsten för anmälan är för närvarande inte tillgänglig.

Vill du anmäla serveringsansvariga personer så gör du det genom att skicka e-post till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

E-posten ska innehålla:

  • Namn och personnummer på den du vill anmäla som serveringsansvarig
  • Vilken restaurang det gäller
  • Bolagets organisationsnummer.