Anmäl förändringar i din verksamhet eller ditt bolag

Ska din lokal byggas om eller ska verksamheten byta namn eller inriktning? Ska ägandeförhållandena ändras eller ska verksamheten upphöra? Tänk på att du måste anmäla förändringar i ditt tillstånd i god tid till tillståndsenheten.

När verksamheten förändras så är det ditt ansvar som tillståndshavare att anmäla det till tillståndsenheten. Du fyller i de nya uppgifterna direkt på webben. Du kan även välja att skicka in förändringarna per post. Då fyller du i blanketterna som du finner längst ner på sidan.

Om du som tillståndshavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten anses det vara en brist enligt alkohollagen. En sådan brist kan leda till att tillståndsenheten ifrågasätter ditt tillstånd.

Information och regler

Anmäl nya personer i bolaget

Du ska alltid anmäla till tillståndsenheten om det kommer in nya personer i bolaget. Det beror på att alla personer som har ett betydande inflytande i bolaget eller verksamheten måste prövas av tillståndsenheten. Det kan gälla till exempel firmatecknare, VD, aktieägare eller finansiärer.

Du kan behöva skicka med flera dokument till din anmälan. I anvisningarna finns en checklista som du kan använda dig av för att se till att du har alla dokument och blanketter färdiga att skickas in tillsammans med din anmälan.

När du ska bygga om

Eftersom brandsäkerhet är en del av bedömningen för serveringstillstånd är det viktigt att anmäla till oss om du tänker bygga om i lokalen. Även det gör du med blankett D. Du ska också skicka med en ritning. Om du bara bygger om och det inte skett någon annan förändring i bolaget eller verksamheten behöver du inte skicka med  andra dokument.

Så här gör du

Anmäl direkt på webben

För att kunna använda tjänsten ska du fylla i och skicka in en anmälan om fullmakt till tillståndsenheten. Du får sedan inloggningsuppgifterna skickade hem till dig och kan då direkt använda tjänsten. När du fått inloggningsuppgifterna kan du anmäla och ansöka om flera olika ändringar i ditt serveringstillstånd.

 1. Blanketten för att anmäla fullmakt hittar du här:

  Anmälan om fullmakt att använda e-tjänster

 2. Anmäl på webben:

  Anmäl förändring i ägande eller verksamhet

Anmäl via blankett

Du kan även välja att fylla i din anmälan på rätt blankett och skicka med post till tillståndsenheten.

 1. Läs anvisningarna:
  Anvisningar till anmälan om förändringar i ägande eller verksamhet
 2. Fyll i blanketterna:
  Blankett F - anmälan om förändringar i ägande eller verksamhet
  Blankett H - finansieringsplan vid ändrade ägarförhållanden
  Blankett J - kunskaper i alkohollagen
 3. Skicka in blanketten till:
  tillstandsenheten@miljo.goteborg.se