Anmäl förändringar i din verksamhet eller ditt bolag

Ska din lokal byggas om eller ska verksamheten byta namn eller inriktning? Ska ägandeförhållandena ändras eller ska verksamheten upphöra? Tänk på att du måste anmäla förändringar i ditt tillstånd i god tid till tillståndsenheten.

När verksamheten förändras så är det ditt ansvar som tillståndshavare att anmäla det till tillståndsenheten. Fyll i blanketterna som du finner längst ner på sidan.

Om du som tillståndshavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten anses det vara en brist enligt alkohollagen. En sådan brist kan leda till att tillståndsenheten ifrågasätter ditt tillstånd.

Information och regler

Anmäl nya personer i bolaget

Du ska alltid anmäla till tillståndsenheten om det kommer in nya personer i bolaget. Det beror på att alla personer som har ett betydande inflytande i bolaget eller verksamheten måste prövas av tillståndsenheten. Det kan gälla till exempel firmatecknare, VD, aktieägare eller finansiärer.

Du kan behöva skicka med flera dokument till din anmälan. I anvisningarna finns en checklista som du kan använda dig av för att se till att du har alla dokument och blanketter färdiga att skickas in tillsammans med din anmälan.

Ansök om ändring i din verksamhet

  • Om du exempelvis vill ändra dina serveringstider eller förändra din serveringslokal till ytan, till exempel bygga om, behöver du ansöka om det.
  • Läs i dokumentet Anvisning för ändring i gällande tillstånd om vad du behöver skicka in.
  • För att ansöka använder du blankett A.

Så här gör du