Anmäl cateringlokal

Om du vill sälja alkohol vid ett cateringtillfälle behöver du ett serveringstillstånd för catering. Du ska sedan anmäla lokalen som du ska servera i till tillståndsenheten.

Du måste alltid anmäla själva lokalen till den kommun där lokalen ligger innan den får användas.

Information och avgifter

Godkänd brandsäkerhet

För att du ska få tillstånd att servera alkohol i en lokal måste det finnas dokumenterat att den är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Du kan välja att själv kontakta räddningstjänsten för att få ett intyg om att lokalen är godkänd. I annat fall skickar vi en förfrågan till räddningstjänsten. Handläggningen går oftast snabbare om du själv ordnar intyget och skickar med det med din anmälan till tillståndsenheten.

Avgifter

Första gången en lokal ska användas kostar det 300 kronor för anmälan och godkännande.

En lokal som tidigare har godkänts kostar 200 kronor för anmälan och godkännande.

Så här gör du