Ansök om saneringsintyg för fartyg

Fartyg som kommer till Göteborgs hamn kan beställa inspektion för att få ett saneringsintyg från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Alla fartyg som går i internationell trafik är skyldiga att ha ett giltigt saneringsintyg ombord. Intyget ska antingen visa att fartyget är fritt från smitta eller andra farliga ämnen (Ship Sanitation Control Exemption Certificate) eller att fartyget har sanerats på ett godtagbart sätt från konstaterad smitta eller andra farliga ämnen (Ship Sanitation Control Certificate).

Saneringsintyget ska kunna visas upp för Kustbevakningen eller Tullverket vid ankomst till första svenska hamn.

Exempel på fartyg som inte behöver visa upp saneringsintyg är färjor i linjetrafik och fritidsbåtar.

Mer information finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Efter sex månader måste saneringsintyget förnyas

Ett saneringsintyg gäller i sex månader och kan sedan förnyas var som helst i världen i en hamn där det finns en myndighet som har befogenhet att göra detta. I Göteborg är det miljöförvaltningen som skriver ut saneringsintyg efter att ha gjort en inspektion på fartyget.

Förlängning av ett giltigt saneringsintyg

Under särskilda omständigheter kan ett giltigt saneringsintyg förlängas med en månad. Det förutsätter att det inte finns några anmärkningar på intyget och att det inte finns någon misstanke om missförhållanden ombord.

Avgift för inspektion och saneringsintyg

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att inspektera fartyg och skriva saneringsintyg, enligt en taxa som är beslutad av Göteborgs kommunfullmäktige.

Vardagar klockan 08.00-17.00 är avgiften 1 006 kronor per timme. Under övrig tid är avgiften 1 470 kronor per timme.

I normalfallet är tidsåtgången två timmar för att inspektera och skriva saneringsintyg. Fraktfartyg får betala för max fyra timmar och passagerarfartyg eller kryssningsfartyg för max 12 timmar. Till det kommer ersättning för restid till och från det hamnområde där fartyget ligger.

För att förlänga ett giltigt saneringsintyg tas en avgift ut för handläggning och administration motsvarande 1 timme.

Taxa för Miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

    Beställ inspektion direkt på webben

    Ansök om saneringsintyg

    Miljöförvaltningen utför inspektioner för saneringsintyg vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Endast i undantagsfall utförs inspektioner på andra tider.

    Boka tid för en inspektion senast klockan 11.00 tre arbetsdagar före önskat datum. Ombokning kan göras senast två arbetsdagar före önskat besiktningsdatum. Vid ombokning tas en avgift ut för administration motsvarande 0,5 timme.

    Vid avbokning eller ombokning senare än klockan 11.00 två arbetsdagar före bokad besiktning tas en avgift ut för administration motsvarande 1 timme.