Saneringsintyg för fartyg - Ship sanitation certificate

Ansök om saneringsintyg för fartyg

Fartyg som kommer till Göteborgs hamn kan beställa inspektion för att få ett saneringsintyg från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Application for a ship sanitation certificate

Ships arriving at the Port of Gothenburg can arrange for an inspection to be carried out in order to be issued with a sanitation certificate by the City of Gothenburg Environmental Administration.