Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna underrättelse om den till miljöförvaltningen.

Registrera i e-tjänst hos Naturvårdsverket

  • Anläggningar som tagits i drift efter 20 december 2018 registrerar du i en e-tjänst hos Naturvårdsverket.
  • För anläggningar som är äldre än så beror registreringsbestämmelserna på när de togs i drift och hur stor installerad effekt de har.

Du hittar e-tjänsten och mer information på Naturvårdsverkets webbplats:

Nationell e-tjänst för underrättelse om medelstora förbränningsanläggningar

Mer vägledning

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om bestämmelser för medelstora förbränningsanläggningar.

Registrerade anläggningar

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som allmänheten har tillgång till. Miljöförvaltningen kommer att publicera de anläggningar som registreras på den här sidan. För närvarande har vi inte registrerat några anläggningar.

Är Länsstyrelsen din tillsynsmyndighet?

Om länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet så registrerar du din anläggning i deras e-tjänst.

Registrera medelstor förbränningsanläggning hos länsstyrelsen

Tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Precis som tidigare kan du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning behöva ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Läs om det på sidan Anmäl eller ansök om tillstånd för miljöfarlig verksamhet