Anmäl förskola, skola och fritidshem

Om du ska starta en förskola, en skola eller ett fritidshem ska du anmäla detta till miljöförvaltningen. Du måste också anmäla om du vill göra förändringar i en verksamhet som redan är igång. Samma krav gäller för både fristående och kommunala verksamheter.

Det är ditt ansvar att se till att verksamheten följer reglerna om miljö- och hälsoskydd i miljöbalken. Syftet med din anmälan är att miljöförvaltningen ska få möjlighet att bedöma om verksamheten och lokalerna är godtagbara.

Det här ska du anmäla

  • Start av ny förskola, skola eller fritidsverksamhet
  • Utökade lokaler i befintlig verksamhet
  • Flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler
  • Ägarbyte (Om du gör ett ägarbyte som inte innebär några förändringar i verksamheten så behöver du inte fylla i en anmälningsblankett utan det räcker att du informerar oss via e-post eller telefon.)

Det finns andra regler och tillstånd du behöver tänka på, du hittar dem på sidan Starta barnomsorg och skola.

Information och regler

Innan du anmäler behöver du läsa igenom de regler som gäller.

Så här gör du

Du måste alltid anmäla verksamhet för förskola, skola eller fritidshem till miljöförvaltningen som ansvarar för tillsyn enligt miljöbalkens regler. Det gäller vid start, utökade lokaler, flytt och ägarbyte.

Enklast anmäler du direkt på webben:

Anmäl förskola, skola och fritidshem

Du kan också anmäla via denna blankett:

Anmälan av förskola, skola, fritidshem