Anmäl förskola, skola och fritidshem

Om du ska starta en förskola, en skola eller ett fritidshem ska du anmäla det till miljöförvaltningen. Du måste också anmäla om du vill göra förändringar i en verksamhet som redan är igång. Samma krav gäller för både fristående och kommunala verksamheter.

Du som driver förskola, skola eller fritidshem har ett ansvar att se till att verksamheten följer reglerna om miljö- och hälsoskydd i miljöbalken. Syftet med din anmälan är att miljöförvaltningen ska få möjlighet att bedöma om verksamheten och lokalerna är godtagbara.

Det här ska du anmäla

 • Start av ny förskola, skola eller fritidsverksamhet
 • Utökade lokaler i befintlig verksamhet
 • Flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler
 • Ägarbyte 

Undantag

 • Om du gör ett ägarbyte som inte innebär några förändringar i verksamheten så behöver du inte fylla i en anmälan. Det räcker att du informerar miljöförvaltningen via e-post eller telefon.
 • Tillfälliga lokaler som uppförs under cirka 1–2 år för barnomsorg och grundskola vid ombyggnation av befintliga lokaler behöver inte anmälas.

Viktigt att veta

Gör anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. 

Innan du anmäler behöver du känna till de regler som gäller kring miljö- och hälsoskydd. Du hittar dem på sidan Miljö- och hälsoskyddsregler för förskola, skola och fritidshem.

Viktig information om andra regler och tillstånd du behöver tänka på hittar du på sidan Starta barnomsorg och skola.

Vad kostar det?

 • Du betalar en avgift för miljöförvaltningens arbete med din anmälan.
 • Timavgiften för anmälan finns på sidan Avgifter för miljötillsyn.
 • Hur lång tid handläggningen tar är svårt att förutse. Ärenden är olika och det beror på förutsättningarna i varje enskilt fall.
 • Du kan bidra till att minska handläggningstiden genom att skicka in en anmälan som är så komplett som möjligt.
 • Om du inte anmäler, eller startar verksamheten tidigare än sex veckor efter du anmält, så kommer du att behöva betala miljösanktionsavgift.


Anmäl via e-tjänst

Du kan anmäla via e-tjänst eller blankett. Blanketten hittar du längst ner på sidan.

Det här behöver du ha med i din anmälan:

 • Kontaktuppgifter till verksamheten, kontaktperson och verksamhetsutövare
 • Fakturaadress
 • Organisationsnummer
 • Datum för start av verksamheten
 • Antal barn/elever som verksamheten är planerad för
 • Total lokalyta i kvadratmeter
 • Antal toaletter för barn/elever
 • Typ av ventilation i lokalen 
 • Planritningar (se mera information i nästa stycke)

Förbered dig så att du har tillgång till dessa uppgifter när du fyller i e-tjänsten.

Bifoga planritningar

Du ska bifoga planritningar av lokaler och utemiljö:

 • Planritning över lokalerna med uppgift om antal personer som ventilationen är dimensionerad för i varje rum som barnen/eleverna ska vistas i. Antalet ska anges direkt på planritningen.
  För förskolor ska planritningen även visa antal avdelningar samt om det finns vilorum, lekrum, toaletter, skötrum eller andra rum som barnen använder.
 • Planritning/beskrivning av utemiljön, till exempel närhet till trafik, natur, bostadsområde och industri.
  För förskolor ska det framgå av ritningen och/eller beskrivningen vilka skuggade lekmiljöer ni har på lekgården.

Du kan bifoga ritningarna i e-tjänsten om du har dem på din dator.

Om du inte bifogar ritningarna i e-tjänsten måste du skicka in dem per post till Miljöförvaltningen, Box 7012, 402 31 Göteborg. Vi kan inte handlägga din anmälan förrän vi har fått in ritningarna.

Anmäl förskola, skola och fritidshem

Medarbetare i Göteborgs Stad?

Observera att e-tjänsten av tekniska orsaker ibland inte fungerar om du använder en av Göteborgs Stads datorer, oavsett om du är inloggad som medarbetare eller ej. Du kan använda blanketten nedan om e-tjänsten inte fungerar.

Anmäl via blankett

Anmäl förskola, skola, fritidshem