Krossning av berg, sten och betong

När du ska ställa upp ett sorterings- eller krossverk måste du anmäla det till miljöförvaltningen. Krav på anmälan gäller även när du mekaniskt ska bearbeta betong, tegel eller annat bygg- och rivningsavfall som ska återvinnas.

Till sidorna om krossning av berg, sten och betong