Informera om upptäckt av föroreningar

Om du som fastighetsägare upptäcker en förorening i mark, vatten eller i en byggnad måste du genast informera miljöförvaltningen om detta. Skyldigheten att informera gäller även den som använder fastigheten.

   Så här gör du

   Enklast är att informera direkt via ett formulär här på goteborg.se. Innan du börjar – se till att du har följande uppgifter till hands:

   • fastighetsbeteckning och gatuadress
   • namn och kontaktuppgifter till fastighetsägaren
   • beskrivning av föroreningen, till exempel typ av förorening, analysprotokoll, markundersökning

   Du kan bifoga en karta där du markerar var föroreningen har påträffats. Du kan även bifoga andra dokument, så som rapport från markundersökning.

   Informera via webben

   Informera direkt via webben

   Informera via blankett

   Ett alternativ om du inte kan använda webbformuläret är att informera via blanketten nedan.

   Underrättelse om upptäckt av förorening